Kiintymyssuhdeteoria osa 1

Kiintymyssuhdeteoria on avannut silmiäni omille parisuhteessa nouseville, hämmentäville tunteilleni. Kiintymyssuhde teorian ymmärtäminen on hellittänyt myös häpeän tunnetta, jota olen kokenut omista "lapsellisista" tunteista jotka nousevat esiin varsinkin konflikteissa ja vaikeina aikoina.

Psykoanalyytikko John Bowlby teki Kiintymyssuhdeteorian tutuksi 70-80 luvulla. Aihetta on tutkittu paljon ja se selittää hyvin miten varhaiset kiintymyskokemukset (arki kielellä: suhde omiin vanhempiin)  vaikuttavat aikuisena parisuhteessa.

Kiintymyssuhdemallissa minua kiehtoo se, että selittää kiintymyssuhteen olevan myös biologinen asia, ei pelkästään tunnetason asia. Vauvasta alkaen, ihmisellä on tarve kiinnittyä. 

Kiintymyssuhteessa kaksi ihmistä muodostaa myös yksikön. Yksikön, jossa toisen osapuolen, eli vaikkapa kumppanin verepaine, hormonitoiminta ja sydämenlyönti pyrkii synkroniaan toisen osapuolen kanssa. Tämä selittää hyvin myös mm. sitä, että miksi kiintymyssuhteen ollessa uhattu tai sen päättyessä, fyysiset oireet ovat ihan totinen tosi juttu. Sydäntä ihan oikeasti särkee.

Tässä ajassa  tuntuu välillä että itsenäisyyttä ylikorostetaan. Tarvitseminen voi pelottaa ja hävettääkin. Osa biologiaamme on tarvita ja kiinnittyä. Kyse on enemmänkin siitä, onko kiinnittynyt turvallisesti vai turvattomalla tavalla. 

Oman kiintymystyylin ymmärtäminen voi olla hyvin selittävää ja paljastaa pinnan alla olevia, hyvin alitajuisia taipumuksia. Hyvä uutinen on se, että kiintymyssuhde tyyli ei ole muuttumaton vaan turvatonta kiintymystyyliä voi lähteä eheyttämään ja voimaannuttamaan. 

Kiintymystyylit ovat:

Turvallinen, ristiriitainen, välttelevä ja jäsentymätön.

Kuuntele podcastilta lisää kiintymyssuhdemallista ja eri tyypeistä.

shutterstock_164746607.jpg