shutterstock_331746848.jpg

Itsetuntemusta ja ryhmässä voimaantumista

Itsetuntemuksen vertaisryhmässä käsitellään ohjaajan ja ryhmän tuella teemoja, jotka lisäävät ymmärrystä ja myötätuntoa itseä ja omia omaksuttuja selviytymiskeinoja kohtaan. Tutkimme yhdessä, millaisilla tiedostamisen työkaluilla on mahdollista hellittää itseen kohdistuvista kovista vaatimuksista ja miten voisi vahvistaa tervettä itsekunnioitusta ja itsetuntoa.

Omana itsenäsi

Kasvu ei ole meille kaikille samanlaista. Se mikä on yhdelle kasvua, voi olla toiselle taantumista. Itsetuntemusta lisäämällä opit tunnistamaan mikä on sinulle oleellista. Vaikka ryhmän teemat koskettavat kaikkia, olemme silti kaikki ainutlaatuisia yksilöitä, erilaisine elämänkokemuksinemme ja persoonallisuuksinemme. Jokaiselle on tilaa sellaisena kuin on.

 

Ryhmä sopii sinulle joka:

 • Olet taipuvainen suorittamaan
 • Tunnistat että ihmissuhteissasi toistuu samantyyliset kaavat, jotka pidemmän päälle tekevät kipeää
 • Haluat oppia luomaan itseesi armollisempaa ja hyväksyvää suhdetta
 • Kaipaat elämääsi yhteyttä ja aitoa kohtaamista
 • Olet elämän vaiheessa jossa tuntuu tärkeältä syventää itsetuntemusta

Ryhmä on syrjinnästä ja tuominnasta vapaa-alue ja luottamuksellinen, jokaista osa-puolta kunnioittava,

Miten käytänännössä?

Ryhmä kokoontuu yhdessä 8 kertaa. Yhden tapaamiskerran kesto on 2h.

Teemoja, joita ryhmässä käsittelemme on mm.

 • Psykodynaaminen malli
 • Syvemmät tarpeet
 • Rajat
 • Pelot
 • Ihmissuhteet
 • Enneagrammi, persoonallisuustyyppi
 • Tunnetyöskentely