Työpaja läheisriippuvuudesta toipumisen tueksi 8.6 klo 9.30-16.30

kuva blogi.jpg

Läheisriippuvuudessa ihminen unohtaa itsensä, omat tarpeensa ja rajansa

On normaalia olla ajoittain huolissaan läheisestään, se ei ole vielä riippuvuutta. Läheisriippuvuus taas on este onnellisuudelle ja tasapainoiselle elämälle.

Läheisriippuville suhteille on  tyypillistä:

  • Suhteissa epätasa-arvoinen valta-asema (taloudellisesti, emotionaalisesti, seksuaalisesti,yms)

  • Toinen odottaa toisen muuttumista ja yrittää saada toista ”paranemaan”

  • Läheisriippuva on kiinnostuneempi riippuvuuteensa kohteensa elämästä kuin omastaan

  • Ahdistuksen, avuttomuuden ja jumissa olon tunteet

  • Rajattomuus, läheisriippuva ei ilmaise rajojaan tai sitten niitä ylitetään ilmaisusta huolimatta

  • Tunne yksinäisyydestä ja kaipuu että toinen viimein näkisi miten paljon läheisriippuva tekee

  • Läheisriippuva säätelee omia menojaan riippuvuutensa kohteen mukaan

  • Jatkuva tarkkailu: Millä tunnetilalla riippuvuuden kohde on? Onko se uhaksi?

Kurssin tiedot:

Aika: 8.6 klo 9.30-16.30

Hinta: Ennakkovaraajan hinta 95€ voimassa 4.4 asti. (sen jälkeen hinta 119€)

Ohjaajat: Eevi Minkkinen ja Kristiina Niskanen (www.riippumatta.fi)

Päivän ohjelma:

Klo 9.30 Eevin ja Kristiinan alustus päivään, aloituspiiri

Klo 10.30-12.30 Työpaja: Oman tilanteen kartoittaminen

Miten läheisriippuvuus tuottaa kärsimystä juuri sinun elämässäsi? Työpajassa tutkitaan yleisiä läheisriippuvuuden ilmenemismuotoja ja sitä, mitkä yleisinhimilliset tarpeet jäävät jatkuvasti täyttymättä. Tutkimme myös läheisriippuvalle tyypillisiä tunteita ja terapeuttisia keinoja niiden inhimilliseen kohtaamiseen.

Klo 12.30-13.45 Lounastauko (oma kustanteinen)

Klo 13.45-15.45 Työpaja: Kiintymyssuhde ja psykologinen turvallisuus

Miten varhain omaksutut kiintymyssuhdemallit tekevät läheisriippuvuudesta helpommin ymmärrettävän ja purkavat siihen mahdollisesti liittyvää häpeää. Miten turvatonta kiintymystyyliä voi lähteä eheyttämään, kohti turvallista kiintymystä.

Klo 15.45-16.30 Päivän päättäminen, kysymyksiä, keskustelua, itsereflektiota

Paikka: Annankatu 29 a (Terapiatila Riippumatta)

Työpajaan mahtuu 10 osallistujaa.

vvv-0216-img_0155-2656.jpg