Luennot yrityksille ja työporukoille  räätälöidään luonnostaankin tiimillenne sopivaksi. Alla muutama hyväksi ja toimivaksi havaittu esimerkki luentojen sisällöstä. Olen myös tehnyt räätälöityjä verkkoluentojen kokonaisuuksia ja rentoutusäänitteitä yrityksien ja yhdistyksien omaan käyttöön. Jos olet kiinnostunut tilaamaan verkkoluentoja, ole suoraan minuun yhteydessä [email protected]

Minulle on tärkeää luoda luennoille kotoisa ja avoin tunnelma. Tunnelma, jossa on tilaa käsitellä inhimillisiä kysymyksiä, ilman tuomintaa. Hyväksyvässä ilmapiirissä on turvallista tutkia ihmisyyden kysymyksiä ja saada uusia näkemyksiä.

Kun haluat tilata luennon  porukallenne ota yhteyttä  täältä tai puhelimitse: 040-4142693.

Esimerkkejä luentojen teemoista

Addiktiot - Ole itsellesi armollinen

Addiktioista ei toivuta pelkällä tahdonvoimalla. Addiktioiden hoidossa on tärkeä uskaltaa syventyä taustalla oleviin syihin.  Addiktioiden takana on syvä kipu, yhteydettömyys ja häpeä. Addiktiot pyrkivät tarjoamaan pakokeinon kivusta ja tuomaan hetken korviketta sisäiselle yksinäisyydelle. Addiktioista toipumisen keskusteluun tarvitaan hyväksyntää ja rohkeutta katsoa oireita syvemmälle.  Olen itse entinen sarja-addikti, minulla on kokemusta sekä peliriippuvuudesta, syömishäiriöstä, liikuntariippuvuudesta ja läheisriippuvuudesta. Tiedän myös mitä on kun terveellisyydestä tulee addiktio. TEDx puheeni "Terveelliset addiktiot eivät tuo onnellisuutta" voi katsoa täältä. Luento sopii hyvin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja omaisille.

Kesto: 90min

 

Aito kohtaaminen

Tämä luento on hyvä, jos kaivataan vuorovaikutukseen ja työporukan keskinäiseen ymmärrykseen panostusta. Luento ei sovi tulehtuneisiin tilanteisiin, vaan työporukalle jolla on keskenään suht hyvä olla, mutta yhteishengen ja työssä viihtyvyyden lisääminen tekisi hyvää.

Tällä luennolla tehdään harjoituksia myös parin kanssa.

Uusimmat tutkimukset osoittavat että hyvä henki ja työyhteisö vaikuttaa työhyvinvointiin enemmän kuin hyvä ergonomia. Me ihmiset olemme ennenkaikkea tuntevia olentoja. Kun tietyn tarpeet eivät pääse täyttymään työyhteisössämme tai ympäristössämme, alamme usein voida huonosti. Koitamme usein kompensoida tätä jollakin. Jatkuva stressi, turhautuminen, turtuminen, jännittyneisyys, yksinäisyys… 

Aito kohtaaminen vahvistaa tunnetta siitä, että on hyväksytty sellaisena kuin on. 

 Luento sopii erityisen hyvin ihmisten kanssa työskenteleville ja työporukoille jotka tekevät töitä tiiviisti yhdessä ja esimiesasemassa oleville.

Kesto: 90min

 

Kiintymyssuhdemalli ja psykologinen turva

Luento sopii hyvin esimerkiksi sosiaali-ja tevreysalalla toimiville ammattilaisille, tai ihmissuhdealan ammattilaisille.

Kiintymystyylit ovat: välttelevä, ristiriitainen ja turvallinen (sekä jäsentymätön)

Usein haasteet parisuhteissa johtuvat osittain kiintymystyylistä, joka ei ole turvallinen. Kiintymystyyli ei tietenkään ole ainoa haaste parisuhteissa, eikä siten myöskään kaiken kattavia selityksiä tarjoava. Meillä jokaisella on lisäksi oma persoonamme, haavamme, pelkomme, toiveemme, kaipuumme ja opitut reagointimallimme. Ymmärtämällä edellämainittuja yhdessä kiintymyssuhde mallin kanssa, lisääntyy ymmärrys itsestä ja ihmissuhteista merkittävästi. 

Hyvä uutinen on se, että kiintymyssuhde mallia voi eheyttää, jos se ei ole turvallinen. Se ei ole ihan pikku juttu joka onnistuu pelkästään nämä luennot kuuntelemalla, mutta on hyvä tietää että se on mahdollista. 

Turvallisen kiintymyssuhteen vahvistaminen lisää ihmissuhteissa aikuisuutta ja sanansa mukaisesti turvaa. Turvaa olla erillinen, mutta yhdessä. Turvaa herkkien ja haavoittuvaisten asioiden kohtaamiselle.  Turvan lisääminen tuo rauhaa, tasapainoa ja vakautta omaan elämään. Se vaikuttaa kirjaimellisesti siihen, miten elämän ja itsemme koemme.

Kesto: 2h

 

Elämän loogiset tasot

Luennolla käsitellään seitsemää osa-aluetta jotka vaikuttavat ihmisen ja yhteisön koettuun onnellisuuteen ja sisäiseen hyvinvointiin.

Tämä luento lisää itsetuntemusta, antaa avaimia ja selkeyttä hyvinvoinnista huolehtimiseen ja voi olla pysäyttäväkin kokemus. Tämä luento lisää syvällisesti tiedostamista oman elämän eri osa-alueista ja missä niiden kanssa menee. Elämän vaiheissa joissa kokee ristiriitaisia tuntemuksia, loogisien tasojen tuntemus auttaa usein selkeyttämään oloa.

Luennolla käsiteltäviä teemoja ovat mm. uskomukset, arvot, identiteetti ja merkityksellisyys. Näitä tutkitaan etsimättä oikeita tai vääriä vastauksia.

Luento sopii hyvin ihmisten parissa työskenteleville sekä työporukoille jotka haluavat tiiminä kehittyä yhdessä.

Kesto: 90min

 

Omien tarpeiden tunnistaminen ja niistä huolenpito inhimillisesti

Luennolla käsitellään ihmisen perustarpeita, tarvehierarkian mukaan.

Elämme aikaa, jossa on helppo haluta. Emme ole välttämättä oppineet kuulemaan syvempiä tarpeitamme. Jos emme osaa huolehtia tarpeistamme, uuvumme ja ylikuormitumme helposti. 

Luento lisää itsetuntemusta ja saattaa tuoda myös  hymyä huulille vaikka aihe onkin syvällinen.

Tausta ajatuksena on se, että jos emme ole yhteydessä tarpeisiimme, etsimme niille korvikkeita jotka usein lisäävät stressiä ja sisäistä tyytymättömyyttä ja ajavat äärimmillään riippuvuuksiin. Omista tarpeista huolehtiminen tuo elämään tasapainoa ja aitoa iloa.

Luento sopii hyvin mm.  sosiaali- ja terveydenhoitoalan ihmisille, sekä ihmisten parissa työskenteleville.

Kesto: 90min