Luennot yrityksille ja työporukoille  räätälöidään luonnostaankin tiimillenne sopivaksi. Alla muutama hyväksi ja toimivaksi havaittu esimerkki luennon sisällöstä.

Minulle on tärkeää luoda luennoille kotoisa ja avoin tunnelma. Tunnelma jossa on tilaa käsitellä inhimillisiä kysymyksiä, ilman tuomintoja. Hyväksyvässä ilmapiirissä on turvallista tutkia ihmisyyden kysymyksiä ja saada uusia näkemyksiä.

Kun haluat tilata luennon  porukallenne ota yhteyttä  täältä tai puhelimitse: 040-4142693.

Pienelle porukalle (3-12 henkilöä) on myös mahdollista järjestää koulutus webinaarina.

Aito kohtaaminen

Tämä luento on hyvä, jos kaivataan vuorovaikutukseen ja työporukan keskinäiseen ymmärrykseen panostusta. Luento ei sovi tulehtuneisiin tilanteisiin, vaan työporukalle jolla on keskenään suht hyvä olla, mutta yhteishengen ja työssä viihtyvyyden lisääminen tekisi hyvää.

Tällä luennolla tehdään harjoituksia myös parin kanssa.

Uusimmat tutkimukset osoittavat että hyvä henki ja työyhteisö vaikuttaa työhyvinvointiin enemmän kuin hyvä ergonomia. Me ihmiset olemme ennenkaikkea tuntevia olentoja. Kun tietyn tarpeet eivät pääse täyttymään työyhteisössämme tai ympäristössämme, alamme usein voida huonosti. Koitamme usein kompensoida tätä jollakin. Jatkuva stressi, turhautuminen, turtuminen, jännittyneisyys, yksinäisyys… 

Aito kohtaaminen vahvistaa tunnetta siitä, että on hyväksytty sellaisena kuin on. 

 Luento sopii erityisen hyvin ihmisten kanssa työskenteleville ja työporukoille jotka tekevät töitä tiiviisti yhdessä ja esimiesasemassa oleville.

Kesto: 90min

 

Elämän loogiset tasot

Luennolla käsitellään seitsemää osa-aluetta jotka vaikuttavat ihmisen ja yhteisön koettuun onnellisuuteen ja sisäiseen hyvinvointiin.

Tämä luento lisää itsetuntemusta, antaa avaimia ja selkeyttä hyvinvoinnista huolehtimiseen ja voi olla pysäyttäväkin kokemus. Tämä luento lisää syvällisesti tiedostamista oman elämän eri osa-alueista ja missä niiden kanssa menee. Elämän vaiheissa joissa kokee ristiriitaisia tuntemuksia, loogisien tasojen tuntemus auttaa usein selkeyttämään oloa.

Luennolla käsiteltäviä teemoja ovat mm. uskomukset, arvot, identiteetti ja merkityksellisyys. Näitä tutkitaan etsimättä oikeita tai vääriä vastauksia.

Luento sopii hyvin ihmisten parissa työskenteleville sekä työporukoille jotka haluavat tiiminä kehittyä yhdessä.

Kesto: 90min

 

Omien tarpeiden tunnistaminen ja niistä huolenpito inhimillisesti

Luennolla käsitellään ihmisen perustarpeita, tarvehierarkian mukaan.

Elämme aikaa, jossa on helppo haluta. Emme ole välttämättä oppineet kuulemaan syvempiä tarpeitamme. Jos emme osaa huolehtia tarpeistamme, uuvumme ja ylikuormitumme helposti. 

Luento lisää itsetuntemusta ja saattaa tuoda myös  hymyä huulille vaikka aihe onkin syvällinen.

Tausta ajatuksena on se, että jos emme ole yhteydessä tarpeisiimme, etsimme niille korvikkeita jotka usein lisäävät stressiä ja sisäistä tyytymättömyyttä ja ajavat äärimmillään riippuvuuksiin. Omista tarpeista huolehtiminen tuo elämään tasapainoa ja aitoa iloa.

Luento sopii hyvin mm.  sosiaali- ja terveydenhoitoalan ihmisille, sekä ihmisten parissa työskenteleville.

Kesto: 90min